Последняя жизнь
(0)
reviews
ISBN: 9781536520194
Мова видання: Російська
Дата публікації: 26.12.2016
Рік видання: 2016
Кількість сторінок: 168
Тип книжки: Електронна та друкована
Видавництво: Самміт-Книга

Последняя жизнь

Автори книжки: Аліев Октай

Мова видання: Російська

Каждый человек, проходя жизненный путь, задает себе множество вопросов: как стать счастливым, восстановить здоровье, создать крепкую семью, оставить после себя полноценное потомство. Эти и другие вопросы толкают его к получению новых знаний и постоянному поиску информации, которая поможет сделать жизнь более качественной и комфортной. Данная книга, написанная в жанре «самопознания», отвечает на многие вопросы, которые сегодня беспокоят человечество. В ней автор пытается совместить научный подход с духовными знаниями, используя оба для познания основных жизненных процессов. Заставляет задуматься над образом собственной жизни и над тем, что ее формирует. Рассказывает, как можно положительно влиять на ход событий и качественно менять свою жизнь. Откройте и вы для себя эти знания, которые приведут вас к безграничным возможностям! Данное издание углубляет систематизированные знания относительно человека в нынешних условиях глобализации как важной части жизни. Книга станет подспорьем для научных и практических работников в сфере социальной жизни государственной и общественной организации, преподавателей вузов, ученых, правовиков, медиков, историков, экономистов, политологов, студентов, аспирантов и докторантов, а также для всех тех, кто интересуется этими проблемами.
REVIEWS HERE

Переглянуті книжки

Каждый человек, проходя жизненный путь, задает себе множество вопросов: как стать счастливым, восстановить здоровье, создать крепкую семью, оставить после себя полноценное потомство. Эти и другие вопросы толкают его к получению новых знаний и постоянному поиску информации, которая поможет сделать жизнь более качественной и комфортной. Данная книга, написанная в жанре «самопознания», отвечает на многие вопросы, которые сегодня беспокоят человечество. В ней автор пытается совместить научный подход с духовными знаниями, используя оба для познания основных жизненных процессов. Заставляет задуматься над образом собственной жизни и над тем, что ее формирует. Рассказывает, как можно положительно влиять на ход событий и качественно менять свою жизнь. Откройте и вы для себя эти знания, которые приведут вас к безграничным возможностям! Данное издание углубляет систематизированные знания относительно человека в нынешних условиях глобализации как важной части жизни. Книга станет подспорьем для научных и практических работников в сфере социальной жизни государственной и общественной организации, преподавателей вузов, ученых, правовиков, медиков, историков, экономистов, политологов, студентов, аспирантов и докторантов, а также для всех тех, кто интересуется этими проблемами. Последняя жизнь Останнє життяКожна людина, проходячи життєвий шлях, задає собі безліч питань: як стати щасливим, відновити здоров'я, створити міцну сім'ю, залишити після себе повноцінне потомство. Ці та інші питання штовхають його до отримання нових знань і постійного пошуку інформації, яка допоможе зробити життя більш якісної і комфортною. Дана книга, написана в жанрі «самопізнання», відповідає на багато питань, які сьогодні турбують людство. У ній автор намагається поєднати науковий підхід з духовними знаннями, використовуючи обидва для пізнання основних життєвих процесів. Примушує задуматися над образом власного життя і над тим, що її формує. Розповідає, як можна позитивно впливати на хід подій і якісно змінювати своє життя. Відкрийте і ви для себе ці знання, які приведуть вас до безмежних можливостях! Дане видання поглиблює систематизовані знання щодо людини в нинішніх умовах глобалізації як важливої ​​частини життя. Книга стане підмогою для наукових і практичних працівників в сфері соціального життя державної і громадської організації, викладачів вузів, вчених, правників, медиків, істориків, економістів, політологів, студентів, аспірантів і докторантів, а також для всіх тих, хто цікавиться цими проблемами.

Top